Alle som har vært involvert i handlingene får tilbud om oppfølging. Blomstene som har blitt lagt ut rundt Losen i Egersund sentrum vil bli tatt vare på og kompostert. Det samme gjelder alle tegninger, kort og brev. Disse vil bli arkivert for ettertiden.

Eigersund kommune er i jevnlig dialog med fylkesmannen gjennom e-post og telefonmøter. Her får en nyttige råd og veiledning for arbeidet framover.

Skole og barnehage

Arbeidsgruppen som ble satt sammen etter terrorhandlingene har sammen med skolefaglig ansvarlig hatt møte med lederne i barnehagene. Utfordringen framover blir hvordan en skal gjenreise barn og unge sin opplevelse av trygghet. møte barn og unge som har redsel eller spørsmål angående hendelsene i Oslo og på Utøya.. På neste rektormøte vil det samme temaet bli tatt opp. Den videregående skolen vil få iverksatt egne tiltak.

Helse

Kommunen har hatt kontakt med fastlegene og bedt dem være oppmerksomme på utfordringene som måtte komme. Har du problemer etter hendelsene kan du ta kontakt med din fastlege. Utenfor kontortid kan legevakten kontaktes på telefon 51 49 43 43.

Minnestund

I aulaen på Dalane videregående vil det mandag 8. august 18:00 bli holdt en minnestund. Dette er et åpent arrangement hvor alle som ønsker kan delta. Minnestunden er et samarbeid mellom Eigersund Arbeiderparti, Eigersund kommune, Frelsesarmeen, Kirken og det muslimske miljøet i Eigersund. Mer informasjon her.

Relaterte lenker