Ettersendelse av vedtak og nye dokumenter til kommunestyrets møte 11.5.2015 er nå lagt ut på nettet. 

Møtet holdes i Egersund Arena med møtetidspunkt kl. 17:00.

Orientering:  Kl. 17:00 - Orientering Dalane IKS.
Orientering   kl. 17:30 - Lyse Energi AS
Orientering   kl. 18:00 - Stavanger Universitetssykehus