Vedtakene fra hovedutvalgene til kommunestyrets møte 7. november 2011 er lagt ut på nettet.  Du finner vedtakene her.