Merk at møtet nå holdes på Grand Hotel. Møtestart er kl. 1830.