Til høsten kommer det spørreundersøkelser slik at ansatte og innbyggere skal kunne gi sin tilbakemelding på hvordan de har opplevd håndteringen av koronapandemien. Det vil også gjennomføres evalueringsmøter med næringsliv og andre sentrale aktører i håndteringen.  

Tilbakemelding i spørreundersøkelser og evalueringsmøter vil bli tatt med i en evalueringsrapport som skal sikre læring og videreutvikling av planverk.