Vi er nå i det som FHI kaller for prioritetsgruppe 4 (65-74 år). Resten av 67-åringene vil få innkalling på SMS neste uke og vi prioriterer så på alder nedover. Samtidig vaksineres de mellom 18 og 64 år som av sin fastlege er satt opp med høy risiko. Forventningene sier at prioritetsgruppe 4 vil være ferdig vaksinert i løpet av mai.

Se FHI sitt vaksinescenario for når vi forventer å kunne vaksinere de ulike gruppene og alderstrinnene mot covid-19.

Vaksinescenario 5. mai