Dagen er for alle som er opptatt av barn og unge. Det koster kr. 400,- inkl. lunsj. Det gis rabatt til den arbeidsplassen som sender flere ansatte – hver 3. ansatt er gratis!

Tid: Torsdag 29.oktober 2015 09:00 - 15:00
Sted: Egersund kulturhus

Program

08.30 Registrering og kaffe/te
09.00 Historikk og moralsk panikk
09.45 Pause
10.00 Seksuell utvikling og tilknytning fra barn til voksen
10.45 Pause
11.00 (forts) Seksuell utvikling og tilknytning fra barn til voksen
11.45 Lunch
12.30 Utvikling av overgrepsproblematikk hos barn og voksne
13.15 Pause
13.30 Overgrepsprosjektet ved IKST.
14.15 Pause
14.30 Hva kan hjelpeapparatet gjøre? Oppsummering og spørsmål

Påmelding

Send navn på deltaker(e), arbeidssted og e-postadresse til margrethe.salvesen.klippenberg@bjerkreim.kommune.no innen 16.10.15.