Informasjonsmøte holdes tirsdag 12. mai, 11:00 - 13:00 på Dalane videregående skole, auditoriet 3. etasje. Vi lanserer 2 fokusområder med lokal tilpasning i samarbeid med RKK og Møllehagen skolesenter.

  1. Rehabilitering
  2. Psykisk helse- og rusarbeid

Påmelding via linkene over. For spærsmå kan du ta kontakt med Gudrun Ellingsen på e-post eller telefon 51 46 34 75.