Folkehelseinstituttet har en egen nettside med informasjon om utbruddet av nytt coronavirus (2019-nCoV). Her finner du informasjon om utbruddet, smitte, symptomer, forbygging, reiseråd, når du bør søke legehjelp mm. 

Om Folkehelseinstituttet ber kommunnene om å iverksette tiltak, vil vi formidle dette til de det gjelder, gjennom våre nettsider, sosiale medier og media.

Å ha gode vaner på håndhygiene og ha fokus på "vaner som forebygger influensa", er alltid nyttig og antagelig det viktigste du selv kan gjøre. En bonus er at det kan spare deg, din familie, dine omgivelser, din arbeidsplass og samfunnet for mye ubehag og fravær. Det er med på å hindre alle typer influensa og ikke minst omgangssyke.

Her er Folkehelseinstituttets råd for Vaner som forebygger influensa

  • Papirlommetørkle foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.
  • Bruk albukroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
  • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk. 
  • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

Fokehelseinstituttet har to plakater som kan lastes ned og henges opp: