Det var nok mange personer som i beste handletid på lørdag fikk med seg at brannalarmen ble utløst i Egersund kirke. Det viste seg heldigvis å være en falsk brannalarm, men brannvesenet har registrerte at det var en svikt i den automatiske varslingen fra alarmsentralen i kirken til 110-sentralen. Faktisk var det en privatperson som ringte 110-sentralen og gjorde dem oppmerksom på brannalarmen. Nå skjedde dette kun ca 5 minutter etter at brannalarmen i kirken ble utløst, men dersom det brenner er hvert eneste minutt særdeles kritisk i den første fasen.

Rutinene videre fra mottatt melding på brannstasjonen fungerte upåklagelig, brannvesenet har loggført 3 minutters utrykningstid etter mottatt varsling fra 110-sentralen. Noe som må sies å være akseptabelt.

Nå er direktekoblede brannalarmer utelukkende et anliggende mellom byggeier, som her er Eigersund menighetsråd ved kirkevergen, og 110-sentralen. All den tid det har blitt registrert et avvik i varslingen, har kommunen ved brannvesenet i dag bedt kirkevergen (som byggeier) og 110-sentralen om å gå inn i problematikken og få avklart hvorfor varslingen ikke fungerte fra alarmsentralen i kirken til brannvesenet i Eigersund ble varslet.Det er viktig å snarest mulig få avklart om hvorvidt det er tekniske feil på systemene som er årsaken til avviket eller eventuelt andre årsaker.

Oppdatert informasjon.
Kirkevergen har hatt teknikere på alarmanlegget i Egersund kirke.  Det viser seg at det var en teknisk feil som utgjorde svikten ved alarmeringen. Kirkevergen har iverksatt tiltak som vil eliminere slike feil i fremtiden.