Fra varsom.no

Fra natt til tirsdag til sent tirsdag kveld ventes kraftige regnbyger i Rogaland. Det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endre seg raskt.

Område

Gjelder for Rogaland.

Anbefaling

Hold deg oppdatert om utviklingen av været og værvarselet. Følg med på værradar. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker med stor vannføring. Behov for beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører. Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales slik at vannet kan renne unna. Unngå unødvendig ferdsel utsatte steder.

Konsekvenser

Fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer. Fare for stengte veier og/eller overvann ved bekke- og elveløp. Lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Tidsperiode

  1.  
    Tirsdag 27. juli kl. 00:00 - faren øker
  2.  
    Tirsdag 27. juli kl. 23:00 - faren over

De tre nivåene

Gult - moderat fare

Les mer om nivåene på hjelp.yr.no