Et lavtrykk i Atlanterhavet ventes å utvikle seg til et stormsenter, og treffe kysten av Hordaland, Rogaland og Vest-Agder fredag 9/1. Lørdag 10/1 kommer et nytt stormsenter inn fra vest, og ventes å treffe Vestlandskysten. Det er fortsatt usikkerhet rundt stormsenterenes bane, og nøyaktig hvor de vil treffe. NB! Værsituasjonen er nå under ØKT overvåkning og publikum må sjekke TV/radio/internet for oppfølgende meldinger.Ovenfor angitte områder og værforhold må foreløpig vurderes som anslag på potensial, IKKE et detaljert ekstremvarsel.Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes.Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt ut ekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier.

Relaterte lenker