Kommunen har mottatt følgende varsel:
"Etter lang tids tørke kommer regnet. Og når det først kommer så kommer det mye. Meteorologisk Institutt har sendt ut et farevarsel på oransje nivå for 31. juli. Tirsdag ettermiddag og kveld er det ventet lokalt store nedbørsmengder i Rogaland. Lokal kan det komme mellom 40-60 mm nedbør på 6 timer fram til kl. 22.00. Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, bekke- og elveløpsendringer, jord- og flomskred der regnbygene treffer.

Fylkesmannen ber kommunene vurdere behov for forebyggende tiltak. Etter lang tids tørke kan kummer og rister være tettet med løv og rusk og rask. Etter langs tids tørke kan jordsmonnet også ha problemer med å absorbere mye medbør på kort tid og det kan lett ta en alternativ vei.

Se nærmere info på www.yr.no"

Informasjon fra Varsom.no

Du finner også utfyllende informasjon fra Varsel fra Meteorologisk Institutt på nettsiden Varsom.no som er en felles kilde til varsling av naturfarer i Norge.
Varsom.no er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og Bane NOR.

Les også om varsling på deres nettside Aktsomhetsnivåer for flom- og jordskredvarsling 

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:

Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, like oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.