Eigersund kommune har sendt ut faktura for vann, avløp og eiendomsskatt med forfall 20. mars 2022.

Vi er nå gjort oppmerksom på at fakturaen for de som har inngått avtale om månedsfaktura, dessverre inneholder noe feil vedrørende eiendomsskatt.

Vi jobber med saken, og vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi sammen med vår dataleverandør, avklarer hvordan vi løser dette. Det vil bli gitt informasjon i god tid før forfall 20. mars.

Vi beklager det inntrufne