Dette er faktura for august måned med forfall 20. oktober. Feilen vil bli ordnet i god tid før forfallsfristen.