Som alle andre møter så går praten enkelt når det står mat og drikke på bordet. Så også ved dette besøket. Saft og boller til alle.

Barnehagedagen er en årlig markering der barnehagene åpner dørene for å vise fram og synliggjøre sine aktiviteter og mangfold. I Eigersund er det totalt 757 barnehagebarn fordelt på 16 barnehager, 10 private og 6 kommunale

Det er fremdeles uvitenhet om hva barn får oppleve i barnehagen, og hvordan man best legger til rette for god utvikling og trivsel. Barnehagedagen kan bidra til å øke forståelsen for barnehagens innhold, de ansattes arbeid og hva som skaper en god barnehage.

Tema er for årets dag er arbeidet med barns undring og nysgjerrighet, og årets slagord er «Jeg lurer på ...». Med seg hjem igjen fikk barna mange gode svar på hva en ordfører arbeider med og hvor han har kontor.