Fylkesmannen feiret 53 nye statsborgere på Statens hus i Stavanger, inkludert tre fra Eigersund. De hadde med seg familie og venner slik at over 150 personer møtte. Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa ledet den formelle delen av seremonien og ordførerne i de aktuelle kommunene var invitert. Leif Erik Egaas møtte fra Eigersund.

I 2006 introduserte regjeringen et tilbud om en frivillig seremoni for markering av norsk statsborgerskap. Tilbudet gis til alle over 12 år som får norsk statsborgerskap. Det er frivillig for personer under 18 år å avlegge troskapsløfte, men personer fra 18 år må avlegge dette. Seremonien, som arrangeres av fylkesmannen i de ulike fylkene skal være «en høytidelig og verdig markering av overgangen til norsk statsborgerskap». Det er laget en egen bok som deles ut til alle som deltar i seremonien.