Felles brukerutvalg i Eigersund kommune – 2011 - 2015

 Felles brukerutvalg (tidligere seniorråd/råd for funksjonshemmede – og i tillegg et nytt innvandrerråd) søker nye brukerrepresentanter for perioden 2011 – 2015.

 

Felles brukerutvalg er et rådgivende organ som skal stimulere til kreativitet og kvalitet på tjenester og bidra til engasjement og medvirkning. De har spesielt ansvar for å uttale seg i saker som gjelder funksjonshemmede, seniorer og flyktninger/innvandrere sine levekår. Dette gjelder blant annet tilkomst, deltakelse og arbeid mot diskriminering. Rådet kan ta opp saker på eget initiativ.

 

HAR DU lyst til å være med i felles brukerutvalg i Eigersund kommune så ta kontakt med politisk sekretariat v/Randi Haugstad

(tlf.51 46 80 24 eller e-post randi.haugstad@eigersund.kommune.no ).

 

Utvalget har ca 7 – 8 møter i løpet av året, og disse holdes på dagtid. Dersom du er i jobb, gis full arbeids- og kjøregodtgjørelse, samt møtegodtgjørelse for hvert møte.

 

Har du forslag til kandidater, kan du også ta kontakt.