• Hva: Møte i Felles brukerutvalg
 • Hvor: digitalt
 • Når: 20. januar 2021

Saker

 • Godkjenning av møteprotokoll fra felles brukerutvalgs møte
 • KS debatthefte 2021 003/21 -
 • Referatsaker til felles brukerutvalgs møte 20.01.21 -
  • Reguleringsplan på ny høring - Reguleringsendring for masseuttak og deponi gnr. 42 bnr. 2 og gnr. 44 bnr. 3, Søkkemyra, Laureidfjellet -
  • Varsel om oppstart av kommunedelplan for fritidsbebyggelse 2020-2032 samt høring av forslag til planprogram -
  • Avtale om vertskommunesamarbeid IKART (Interkommunalt ambulant rehabliteringsteam) -
  • Samarbeid mellom NOK Sør-Vest og Eigersund kommune
  • Årsmelding - Ja, vi kan 2020!
  • Høringsuttalelse fra felles brukeutvalg - detaljregulering for Strømstad boligområde, gnr. 98 bnr. 1 m.fl. - Helleland
  • Kunngjøring av vedtak om mindre reguleringsendring - detaljreguleringsplan for Hellvik - Launes, turveg, fritidsboliger mv. - Endring av § 5-1
 • Spørsmål og orienteringer i felles brukerutvalgs møte 20.01.21

Dokumenter

Dokumentene finnes i innsynsmodulen her.

Relaterte lenker

Opptak av andre politiske møter i Eigersund på YouTube.