Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Felles brukerutvalg

Felles brukerutvalg skal gi råd til de andre politiske utvalgene. De har spesielt ansvar for å uttale seg i saker som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne, seniorer, flyktninger og innvandrere. Utvalget skal passe på at alle grupper i kommunen blir hørt og ivaretatt.

Felles brukerutvalg i Eigersund kommune

Møtekalender og dokumenter

Møtekalender og dokumenter

Felles brukerutvalg i Eigersund

En har møter i forkant av møtene til levekårsutvalget, planteknisk utvalg og formannskapet. Møtene avholdes i formannskapssalen på Rådhuset. Alle kan ta kontakt med medlemmene i utvalget om saker som de ønsker utvalget skal ta opp.

Antall medlemmer

Felles brukerutvalg skal ha 10 medlemmer:

 • To medlemmer med tre (Vara)representanter i rekkefølge som representanter for seniorer. Disse skal alle være alderspensjonister.
 • To medlemmer med tre (Vara)representanter i rekkefølge som representanter for mennesker med nedsett funksjonsevne m.m.
 • To medlem med tre (Vara)representanter i rekkefølge som representanter fra Mestringsenhetens ansvarsområde.
 • To medlemmer med tre (Vara)representanter i rekkefølge som representanter for flyktninger og innvandrere.
 • To politiske representanter med 2 (Vara)representanter i rekkefølge.
 • Medlemmer og varamedlemmer

  Leder: Svenn Manum
  Nestleder: Kristina Aamodt Fjelde

  Politisk oppnevnte

  • Anna Nodland (AP)
  • Olga Østerbø (FRP)
  • Elisabeth Støylen (H - (Vara))
  • Kenneth Pedersen (KRF - (Vara))

  Seniorrepresentanter

  • Judith Sæstad Pedersen
  • Svenn Manum
  • Inge Nilson (Vara)
  • Torunn Friestad Olsen (Vara)
  • Arild Stein Thorsen (Vara)

  Representanter ‐ brukere med nedsatt funksjonsevne

  • Kristina Aamodt Fjelde
  • Joakim R. Ramsland
  • Edmund Iversen (Vara)
  • Mette Wersland (Vara)
  • Arne Nodland (Vara)

  Representanter ‐ flyktninger og innvandere

  • Bujar Shehi
  • Veli Akalp
  • Mohammed Jamil Yasin (Vara)
  • Juste Druskiniene - (Vara)
  • Ana Ioana Lapustea Malaescu - (Vara)

  Mestringsenheten ansvarsområde

  • Jonny Farkas
  • Arild Johnsen
  • Janne Jørgensborg - (Vara)
  • Silje Marie Saltvedt Eker (Vara)