Møtekalender og dokumenter

Møtekalender og dokumenter

Medlemmer

Felles brukerutvalg - medlemmer og varamedlemmer.pdf

Felles brukerutvalg i Eigersund

Felles brukerutvalg har 9 medlemmer. 3 medlemmer velges fra pensjonistforeningene, 2 medlemmer fra funksjonshemmedes interesseorganisasjoner og 2 medlemmer fra flykninger/innvandrere. 2 av medlemmene er politikere.

En har møter i forkant av møtene til levekårsutvalget, planteknisk utvalg og formannskapet. Møtene avholdes i formannskapssalen på Rådhuset. Alle kan ta kontakt med medlemmene i utvalget om saker som de ønsker utvalget skal ta opp.