Sted: Eigersund voksenopplæringssenter
Tid: Fredag 1. februar 2019 kl 1800 -2000
Tema: Felles kvinnelig innsats for et godt lokalmiljø