Ferdigmelding med situasjonskartet, som viser tilknytningen yil hovedledningene og stikkledning innmålt i hht. gjeldende ”Krav til innmåling av stikkledninger”.

Tilknytningspunkter på offentlig ledning bør koordinatinnmåles i åpen grøft ellers skal digitale bilder, som viser tilknytningspunkt og grøft med røranlegg mot huset, legges ved ferdigmeldingen.

Stikkledningsnettet legges inn i kommunen ledningskart og er tilgjengelig i kommunens kartløsning.

Midlertidig brukstillatelse vil ikke bli gitt av Byggesak før ferdigmelding for utvendig sanitærarbeid er innlevert og godkjent av fagansvarlig VA.