I tillegg til retningslinjen er det vedlagt mer konkret beregning på de økonomiske konsekvenser for slike turer.

Høring

Vedtaket skal til politisk behandling i felles brukerutvalg, levekårsutvalget og kommunestyret. Vi ønsker innspill før politisk behandling og sender retningslinjen ut på høring.

Høringsfrist er satt til 18. oktober. Innspill sendes til sigrund.berge.midbroed

Relaterte dokumenter