Filmene kan også vises og brukes av andre fritt.

Eigersund (8 min)

En rundreise i Eigersund kommune, med bilder fra bygd og by, og skjærgård.

Egersund Sentrum med bymiljø (2 min)

Klipp fra sentrumsgatene, Hauen og ytre bydel.

Havnen - Damsgård - Nyeveien (3 min)

Områdeklipp fra Havnen, Lerviken, Damsgård, Elveparken langs Nyeveien.

Husabø (1 min)

Områdeklipp fra Husabø og Varberg.

Eigerøy (3 min)

Helleland (2 min)

Hellvik 2(1 min)

Tengs (1 min)

Områdeklipp fra Husabø og Varberg.