Statsråd Nordtun har satt av tid til en prat med elever om spørsmål knyttet til motivasjon, praktisk læring og elevmedvirkning. Til dette har skolen fått tilsendt noen tema og spørsmål som de kan forberede og diskutere seg imellom i forkant.

Kunnskapsministeren

Kari Nessa Nordtun fra Arbeiderpartiet har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, videregående opplæring og folkehøgskoler. Hun har vært Kunnskapsminister siden oktober i år, og er opprinnelig fra Stavanger.

Relaterte lenker