Det settes opp murer i naturstein, veier og stier anlegges og paviljongen som vil stå sentralt på plassen med benker og tak blir sluttført.

Området er fortsatt en byggeplass, men vi vil komme tilbake når området igjen kan bli besøkt.

Hestnes gravlund

Hestnes gravlund

Hestnes gravlund

Hestnes gravlund

Hestnes gravlund

Hestnes gravlund

Hestnes gravlund

Hestnes gravlund

Hestnes gravlund

Hestnes gravlund

Hestnes gravlund