I pressemeldingen som er sendt ut, går det frem at fiskeriministeren har lagt fiskeridirektørens faglige begrunnelse til grunn og gjort en egen helhetsvurdering blant annet ut fra distriktspolitiske hensyn. En har dermed kommet til at 5 regioner vil kunne løse de utfordringer som næringen står overfor, innenfor de rammene som er vedtatt. Fiskeridirektoratet er en meget viktig etat for å utløse det store verdiskapingspotensialet i marin næring.

Eigersund kommune er fornøyd med at arbeidet som har blitt gjort for å opprettholdet kontoret lokalt har gitt resultater. Dette betyr at vi får beholde arbeidsplassene og at Egersund fortsatt ses på som en viktig fiskerihavn i Norge.

Relaterte lenker

Fiskeridirektoratet

Eigersund-næring-og-havn-båter-trål.jpg