Rektor Frode Skogen forteller at aktivitetene er i bruk hver dag og skaper masse glede blant elevene.

Wolleyballspilling på Lagård ungdomsskole

Mer forballspilling i den nye bingen