Eigersund kommune er en av kommunene vi ønsker å tilby utvidelse av bysykkelsystemet med 16 ladepunkt og 8 bysykler.

Det er flere kommuner som har steder der det er strategisk lurt å utvide bysykkelen. Både på grunn av eksisterende kollektivtilbud (ikke tilfredsstillende, avstand til holdeplass etc), forsterking av øvrig infrastruktur og logistikk, og nye målpunkt/lokasjoner mht ny og eksisterende bebyggelse og infrastruktur tilrettelegging.

Erfaringer de siste årene sier oss at bysykler har sin misjon og leverer ihht nullvekstmålet, også i mindre kommuner og tettsteder, der de også er et mobilitetstilbud og et supplement til kollektiv/mobilitetstilbudet

Det er mange kommuner som jobber aktivt og godt med mobilitet, så det er et stort potensialt for øvrige utvidelser. De kommunene vi denne gang ønsker å tilby denne utvidelsen og etableringen til, er derfor blant flere kommuner som jobber aktivt for å legge til rette for økt mobilitet og nye løsninger, eller i kommuner der Bysykkelen ser stort potensiale og effekt av en utvidelse.

Støtten dekker investeringen og driftsutgifter første driftsår (2023) Driftsutgifter etter 2023 dekkes av kommunen som for de øvrige syklene. Kommunen må stille grunn til rådighet og dekke strøm (fremlegg og drift) som for de øvrige syklene som er etablert i kommunen.