Tiltaket gjelder utbetalinger i januar, februar og mars. Foreløpige beregninger viser at de nye bostøttemottakerne vil motta i gjennomsnitt 1100 kroner i støtte per måned.

Søk så snart som mulig og innen fristen 31. desember 2021.

Bostøttekalkulator, søknadsskjema og mer info hos Husbanken.no.