Totalt er det nå 12 lekeplasser som venter på å bli renovert. En vil starte opp med disse så snart budsjettet tillater det. Siden lista er lang vil det for noen av lekeplassene medføre lenger ventetid en det vi ønsker.