Det kan komme lokalt mye nedbør i Rogaland fra lørdag ettermiddag og natt til søndag. Opptil 100 mm. NVE har sendt ut både flom- og jordskredvarsel gult nivå. Nedbøren vil gi raskt økende vannføring i bekker og mindre elver. Bratte skråninger, samt bekkeløp og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt for flomskred. Lokale oversvømmelser vil kunne forekomme. Rensing av avløpsveier og stikkrenner anbefales. Kommunene må vurdere selv hvilke konsekvenser varselet kan innebære for egen kommune.

For mer info se www.varsom.no

Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, like oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.