Muren, eller stengselet, vil være på rundt 140 cm over dagens bakkenivå nærmest Svanedalsgården, og synke nedover mot Damsgårs bru. For å få muren til å bli lavere er det planlagt å heve terrenget noe på innsiden.

Det vil være hensiktsmessig og nødvendig å bruke elementer av stål og glass i tillegg til betong for å skape et flomsikringselement som ikke er så dominerende, og som dessuten vil være mulig å bygge uten å måtte forsterke hele gangbanen.

Bildene er fra 2015 og 2008.

flomsikring-mur-lundeånebs-2.jpg

flomsikring-mur-lundeånebs-3.jpg