Lokale aktører er valg for jobben. BS Graveservice har startet opp med sin del, og Moose design skal produsere og levere egne benker og plattformer.

Også denne delen av flomsikringen er i hovedsak finansiert av NVE. Samtidig jobber avdeling for vann og avløp med å skifte ut ledningsnettet i deler av Nyeveien. Arbeidet ses i sammenheng med flomsikringen, noe som gjør at en kan se på dette under ett. Resultatet vil bli en breiere veibane i "skomakersvingen", fortau og parkering. Området mellom veien og elva har frem til nå stått ubrukt.

Firmaet Stonemaster AS som har hatt kontrakt på steinarbeid i forbindelse med flomsikringen har nå gått konkurs. Eigersund kommune jobber videre med å ivareta nå sine interesser i konkursboet.

Flomsikringsarbeid rundt sandersvingen