02.10.2017 - 17:20
Oppdatering - Lædreveien og Grødemsveien:

Stengte veier etter regnværet
Lædreveien ble åpnet for ordinær trafikk igjen i dag.
Grødemsveien er fortsatt stengt, men vi håper å kunne åpne i løpet av fredagen. Store biler kan passere, men veien er ikke inspisert enda. Det kan derfor være hull og utvaskinger. Veien holdes derfor stengt frem til veiens tilstand er kontrollert.

***

02.10.2017 - 17:20

En liten oppdatering:
Birkelandsveien et igjen åpen for ordinær trafikk.
Veien til Folhammeren er nå åpnet for trafikk igjen. Den er ikke ferdig utbedret, men det er ingen problem å kjøre på veien nå. Videre utbedring fortsetter tirsdag morgen.
Vannet er på retur, vannstanden på Helleland er nå kl 17:08 på 1,92m, mot 2,16m kl 14:09. Vi minner om at det fortsatt er stor vannføring og at det er viktig at foreldre minner barn på å holde avstand.
***

02.10.2017 - 13:20

Undergangen ved Kvelluren begynner å fylles med vann. Et kjørefelt åpent. Ved ytterligere økning stenges undergang. Omkjøring via Kvidafjellveien

***

02.10.2017 - Kl 12:40

Korrigert informasjon på vannstand på Helleland: Vi forventer en flomtopp i Egersund sentrum mellom 1300-1400. Vannstanden på Helleland var kl 0600 på 2,76m, men den var kl 11:35 på 2,53m og er nå på 2,38m.

***

02.10.2017 - Kl 11:35

Vi forventer en flomtopp i Egersund sentrum mellom 1300-1400. Vannstanden på Helleland var kl 0600 på 2,76m, men er nå på 1,54m. Det gjøres enkelte mindre tiltak, men situasjonen vurderes til å være under god kontroll så langt. NVE har en målestasjon på Helleland og denne er tilgjengelig på nett på Sildre.no - Helleland

***

02.10.2017 - Kl 10:25

Status Hålandsveien og HellerenveienHålandsveien er nå delvis utbedret. Trafikk kan igjen passere.

Hellerenveien er helt stengt. Fylkesveien er oversvømt både mot koldal og mot Nodland. Beboere kommer seg ikke på jobb. Mulig å passere fra Heggdal med traktor

***

02.10.2017 - Kl 08:45

Status kommunale veier etter nattens regn:

 • Langevann, oversvømt halve veien sant gang- og sykkelvei. 
 • Delvis sperret men ikke stengt. 
 • Uførfjellveien: delvis oversvømt, men ikke stengt. Det ble manuelt dirigert ved skolestart. 
 • Folhammeren: helt stengt, veien er totalskade. Utbedring er påbegynt
 • Sletteid: mindre skader, men åpen vei
 • Birkelandsveien: stengt, omkjøring åpen
 • Skåraveien: renninger, men fremkommelig
 • Skeipstadveien: stengt, vann i veibanen
 • Lædreveien: stengt, vann i veibanen
 • Grødemsveien: stengt, vann i veibanen
 • Egeveien: renninger og smale partier, men greit fremkommelig
 • Hålandsveien: stengt, utbedring pågår 
 • Tveidaveien: melding om bekk som er i ferd med å gå over veien, ny status kommer

I tillegg er det en del mindre skader på en del veier, men ikke kritiske.

***

02.10.2017 - Kl 07:30

Mye vann i veien FV-44 Lysevatnet

Det er mye vann i veien på FV-44 ved Lysevatnet og det kan være farlig når du kommer i stor fart. Saken følges opp for merking.

FV-44 - 2017-10-02_07-55-24.png

***

02.10.2017 - Kl 07:30

Birkelandsveien på Helleland er stengt.

Birkelandsveien på Helleland er stengt. Omkjøring via Bakken som er åpnet. Melding er sendt ut til beboere.

***

02.10.2017 - Kl 19:40

Folhammaren på Helleland og Lædreveien på Lædre er stengt.

Begge veiene er meldt stengt på av flom.

Flaum på Lædreveien.jpg

Lædreveien. Foto: Kathrine Haaland

***

01.10.2017 - Kl 19:40

Grødemsveien er stengt.

Grødemsveien er stengt grunnet flom. Store kjøretøy kan fortsatt passere. Det er ikke fastboende, men flere hytter er berørt med vann i kjeller. Veien åpnes så snart vannet er sunket under vei, antatt mandag ettermiddag.

***

01.10.2017 - Kl 12:15

NVE hever varsel om jord- og flomskredfare til gult nivå for Agder, Telemark og deler av Rogaland, grunnet mye regn

Det har regnet svært mye de siste to dager. Mange steder i Agder har fått over 100 mm/24t. Søndag skal det være et kort opphold, men fra søndag kveld ventes igjen intens regn frem til mandag. Det ventes opp til 120 mm/24t. Med gjeldende prognoser skal det regne først i sørlige deler av Rogaland, og flytte seg østover gjennom Agder og Telemark i løpet av natten til mandag. 

Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. I vassdrag med stor vannføring kan det føre til erosjon av jordmasser ved foten av skråninger, og mindre utglidinger. 

Rensing av dreneringsveier og stikkrenner anbefales.

Gyldig for: 2017-10-01 - Publisert: 01.10.2017 kl. 12.07. - Neste varsel før: 02.10.2017 kl. 11.00
 

***

01.10.2017 - Kl 10:55

Statusoppdatering fra vei og utemiljø/teknisk avdeling - søndag formiddag

Det ble i dag tidlig foretatt kontroll over punktene som ble overvåket i går. Kontrollen avdekket at det meste er tilbake til normalen, men for å være i forkant av kommende regn natt til mandag er det bestilt tømmming av kum i Langevann. Forhåpentligvis vil dette forhindre ny oversvømmelse av gang- og sykkelveien.

Videre vil vi i løpet av dagen vurdere om vi må gjøre ytterlige tiltak på grusbanen ved Eigerøy skole. Fortsatt flyter det godt på banen, men vannet styres i kummer med hjelp av sandsekker. Mulig at det må fylles flere sekker for å kontrollere vannet her.

Dersom nivået i Slettebøvannet går ytterligere opp må vi også stenge undergangen på gang- og sykkelveien under jernbanen på Slettebø. Det rant tidligere i dag vann i bekk ned i undergangen, men ikke mer enn pumpene holdt unna.  Stengning vurderes fortløpende ved stigende vannstand.

Ellers har ikke vei og utemiljø mottat meldinger om problemer på kommunale veier, men vi har en del mindre skader. Disse er ikke av kritisk karakter, og det vil være lite poeng å utbedre disse før regnet natt til mandag har passert.

***

30.03.2017 - Kl 1807

Statusoppdatering fra teknisk avdeling

Pr nå har vi ingen kommunale veier som er stengt (utenom Kjærlighetsstien og Nyeveien, men begge disse er stengt grunnet anleggsarbeid). For fylkesveiene kjenner vi kun til at det er oversvømt på Heggdalsveien. Her er Statens Vegvesen varslet, men vi har ikke fått noen tilbakemelding på eventuelle tiltak her. Men det er noen gang- og sykkelveier med høy vannstand. Disse er det vanskelig å gjøre noe med nå, og eventuelle tiltak avventes til vannet selv trekker seg tilbake. Dette gjelder ved Eigerøy skole og ved Langevann. Det er her ikke fare for følgeskader og vannet står rolig.

Status etter nylig kontroll på veinettet er at alt er såpass rolig nå at kommunen foreløpig ikke ser behov for en ekstraordinær vakt gjennom denne kvelden/natten. Vei og utemiljø kjører ut igjen i morgen tidlig for ny status. Da vil vi vurdere eventuelle tiltak opp mot oppdatert værvarsel. Eksempler på tiltak kan være tømming av kummer, rensk av slukrister og kontroll av stikkrenner.

Vann og avløp melder om rolige forhold.
***

30.09.2017 - 12:55

Kommunen har mottatt oppdatert varsel fra NVE gjennom Fylkesmannen i Rogaland:

"OPPDATERT VARSEL FRA NVE
Det har kommet oppdatert info fra NVE i dag; "det har regnet mye natt til lørdag, og det er fortsatt ventet store nedbørmengder utover i helgen. Det kan komme totalt over 200 mm fram til mandag morgen, se OBS-varsel fra MET. Dette vil føre til stigende vannføring i vassdragene, og oransje nivå kan bli nådd i flere vassdrag. Oransje nivå er vårt nest høyeste varslingsnivå og kan medføre alvorlige skader i utsatte områder. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag"

******

30.09.2017 - 12:45

Vei oversvømt ved krysset Heggdalsveien og Vindbirkelandsveien

Det har kommet inn melding om at veien er oversvømt ved krysset Heggdalsvei og Vindbirkelandsveien. Dette er en fylkesvei og det er meldt videre.

Krysset Heggdalsvei Vindbirkelsandsveien.jpg

Foto: Øystein Blitzner Netland

****

29.9.2017 - 12:22

Kommunen har 29.9.2017 mottatt følgende varsel fra Fylkesmannen i Rogaland som har sendt ut dette varsel:

"NVE har sendt ut flomvarsel som gjelder Gjesdal og Dalane. Det er ventet mye nedbør fra fredag kveld og utover i helgen. Det kan komme totalt 150-200 mm. Se OBS varsel på Met.no. Dette vil føre til stigende vannføring i vassdragene, og nivået kan komme opp i oransje nivå, som er det nest høyeste varslingsnivå og som kan medvirke til alvorlige skader. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende og varselet vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i alle regulerte vassdrag.

Gjentaksintervallet for varsel på oransje nivå et i snitt ca. 1 i året. Det er derfor viktig at dere ut i fra erfaring sjekker det som dere erfaringsmessig vet er kritiske steder for gjennomstrømning av vassdragene og der flom og overvann kan oppstå. Vi anbefaler at dere diskuterer om dere har god nok beredskap i helgen på teknisk for å følge situasjonen og gjøre nødvendig løpende tiltak."

English: 

"The Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE) has issued a flood forecast for Gjesdal and Dalane. Heavy rainfall is expected from Friday evening and throughout the weekend. A total of 150-200 mm may occur. (Check out OBS warning at Met.no.) This will cause increased water levels in the rivers and streams, and the flood level may hit orange, which is the second highest warning level and may cause severe damages. Regulations may in some areas control the flood and this forecast may not necessarily apply to all regulated streams. 

The county governor’s assessment: The recurrence of forecast for orange level is on average once a year. It is therefore important that you based on experience check areas you know are critical to the increased water level of rivers and streams and where flood and surface runoff may occur.”

Fortløpende oppdatering av informasjon fra www.varsom.no om Eigersund kommune
Du finner fortløpende og oppdatert varslingsinformasjon for Eigersund kommune på nettsiden www.varsom.no som er en tjeneste levert av NVE, i samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens vegvesen og BaneNor. Varsom.no er din kilde til varsling av naturfarer i Norge.

Informasjon om de ulike aktomhetsnivåer for flom.
Du finner mer informasjon om de ulike aktomhetsnivåene på nettsiden www.varsom.no

Relaterte lenker


Beredskapsinformasjon fra Eigersund kommune:
Når kommunen mottar varsel om ekstremvær, flom mv. fra Fylkesmannen i Rogaland, legges dette varsel i sin helhet ut på kommunens nettsider, og varsles også med epostvarsel via nyhetsbrev Beredskap (for de som abonnerer på dette tema Beredskap). Det legges også ut informasjon på kommunens Facebook-side www.facebook.com/eigersund Det sendes videre ut melding på Twitter via @EigersundK. Hastag #EKberedskap 

Dersom du ønsker å få beredskapsinformasjon/bli fortløpende oppdatert kan du velge å abonnere på nyhetsbrev Beredskap, lik oss på Facebook og/eller følge oss på Twitter.