Fra tidlig søndag er det ventet store nedbørmengder i området. Nedbøren kommer fra sør og beveger seg nordover i løpet av søndagen. Det er ventet at ytre og midtre strøk av Vestlandet vil få de største nedbørmengdene. Nedbøren er ventet å avta tidlig på mandag.

Det kan komme mye nedbør på kort tid, og dette vil føre til raskt økende vannføring i bekker og små og mellomstore vassdrag. Lokalt kraftig nedbør kan gi økt risiko for jordskred.

Det er viktig at avløpsveier holdes åpne. Stikkrenner og sluk må renses slik at vannet får renne unna. Det er knyttet usikkerhet til nedbørprognosene, både med tanke på mengde og hvor den mest intense nedbøren vil komme.

Flomvarsel

Det varsles flom når vi venter vannføring med mer enn 5 års gjentaksintervall. Det varsles stor flom når vi venter vannføring med mer enn 50 års gjentaksintervall. Et flomvarsel er ikke nødvendigvis et varsel om skadeflom.

Relaterte lenker

  • Yr.no Værvarsel for Egersund
  • NVE Siste flomvarsel fra NVE