Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden og neste ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse.

Bærekraftsmålene har allerede vært tema på ledercafe i Eigersund kommune og fremover vil en diskutere hvilke fem mål som er mest aktuelle for oss.

FNs bærekraftsmål gjelder alle land i hele verden, både rike og fattige. Selv om mange av målene allerede er oppfylt i Norge, gjenstår det mye arbeid også her hjemme.

I tiden framover vil vi dele mer av vårt arbeid for bærekraftsmålene.

Relaterte lenker

FN.no FNs bærekraftsmål