Rådmannen har sendt ut høringsutkast til folkehelseplan for 2014-2017 til offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden er fra 04.10.2013 til 01.11.2013. Folkehelseplanen er kommunens plan for arbeidet i fire år fremover samt forslag til tiltak. Kommunens visjon – Sammen for alle – er i så måte en fin ledestjerne for alt politisk og administrativt arbeid. Folkehelseplan for Eigersund kommune har status som fagplan/temaplan og er retningsgivende for sekstorens arbeid og prioriteringer i perioden.

Planen er lagt ut på biblioteket på Amfi og plankontoret i 2. etg. Lerviksgården. Høringsutkastet er også lagt ut her på kommunens hjemmesider under planer / høringer.

Dersom en har spørsmål og lignede kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00. Uttalelse / kommentarer til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund, innen fredag 01.11.2013.

Relaterte dokumenter

Send inn høringsuttalelse