I forbindelse med at det kan bli etablert midlertidige akuttplasser for flyktninger i deler av Aker Solutions boliganlegg på Søre Eigerøy, ønsker kommunen i samarbeid med Aker Soutions å invitere til et åpent informasjonsmøtet. Møtet er for alle som ønsker informasjon om etableringen, og for alle som kan tenke seg å være med på å bidra. 

På møtet vil det bli gitt informasjon fra:

  • Utlendingsdirektoratet (UDI)
  • Aker Solutions
  • Eigersund kommune
  • Politiet

I tillegg vil det bli anledning til å stille spørsmål.

Det vil også bli informert om hvordan du eller din organisasjon kan bidra om det er aktuelt. Her vises det ellers til vår nettartikkel om dette: Ønsker du å bidra dersom det blir etablert et akuttmottak?.

Kommunen er kjent med at det (fortsatt) ikke er skrevet under noen avtale mellom Aker Solutions og UDI, alt er derfor ikke klart når dette skrives.

Informasjonsmøtet er et samarbeid mellom Aker Solutions, Eigersund kommune, Politiet og Utlendingsdirektoratet og antas å vare 1 1/2 time.

Dersom du ønsker mer informasjon om bakgrunn, regelverk mm, kan du finne dette på følgende nettsider: