Program

  • Innledning ved ordfører
  • Orientering om kommunereformen– og det foreløpige resultatet av dialogen mellom Sokndal kommune og Eigersund kommune ved rådmann
  • Spørsmål og innspill
  • Avslutning ved ordfører og kort om den videre prosessen

Møtet avholdes på Grand Hotell mandag 30. november 18:00 – 19:30. Alle velkommen.