Det er meldt om mye nedbør neste uke i og rundt Eigersund og i denne sammenhengen er dette godt nytt.

De siste ukene har kraftsituasjonen vært på nivå tre, som er anstrengt, men nå er den altså tatt ned igjen på nivå to. Fyllingsgraden i Sørvest-Norge gikk ned med 1,4 prosentenheter til 15,4 prosent sist uke.

Økt tilsig til magasinene de siste ukene er positivt, men vi er fortsatt avhengig av høy import og er svært sårbare for feil. I inneværende uke er tilsiget ventet å bli på linje med produksjonen. I så tilfelle vil tappingen av magasinene denne uken bli svært lav, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Vannmagasinene trenger mye nedbør over lang tid før fyllingsgraden kommer på normalt nivå igjen. Det gjør at vi kan risikere å få en ny utfordrende situasjon neste år.