Hva kan en gjøre i forkant

En bør ikke parkere biler på de laveste parkeringsplassene i sentrum eller andre lave steder i kommunen natta over. Gjenstander som kan bli tatt av vannet bør heller ikke ligge lavt nær kysten. Vurder  å ta båter opp på land og sikre løse gjenstander inne i naust og i strandsonen.

Hvem er involvert?

Helse og omsorg har gått gjennom sine lister for å se om det er noen kritisk syke som bor slik til at det kan bli problemer å besøke dem nattestid. Vei og utemiljø melder at det ikke er så veldig mange veier i Eigersund som ligger såpass lavt at de må stenges ved høy vannstand, men på Hellvik er en vandt med at dette kan skje. Videre kan en regne med at parkeringsplassene ved rådhuset og mot torget i sentrum ikke bør brukes. Brøytevakt vil bli brukt som beredskap for vei om nødvendig.

Når er vannet høyest?

På kartverkets nettside for å se på havnivået kan en lese at cirka klokken 02:00 natt til onsdag 15. januar vil havnivået være på det høyeste. En ny topp vil en dagen etter få klokka to. Her bruker en data som gjelder Stavanger, men disse er de som er mest representative for oss i Eigersund. Se mer på kartverket.no her.

Kontakt

Som ved andre hendelser så har en diverse kontaktnummer for beredskap. Er det snakk om liv og helse gjelder 113 som vanlig.

  • Brøytevakt: 951 27 987 (11. nov. - 9. mar.)
  • Vann og avløpsvakt: 917 39 395
  • Brannstasjon: 51 46 83 40
  • Sentralbord: 51 46 80 00

Mer informasjon