På bakgrunn av et initiativ fra prosjektleder Pete Seglem i Dalane Vind og næringsjef i Dalane Inger Christensen og etter et meget godt og tett samarbeid mellom den to nevnte aktørene, Dalane Energi IKS, Egersund Havnevesen KF og Eigersund kommune ble Egersund valgt som ilandføringshavn for vindmøllene til Jæren Energis vindpark på Hellelandsmyra på Jæren.

I utgangspunktet var det Risavika som var tiltenkt som ilandføringshavn, men Egersund havn ble valgt etter samlet vurdering der bla logistikk og trafikkmessig forhold ble vektlagt. 

Dette valget vil antagelig også få positive konsekvenser for ilandføring av vindmøller til andre prosjekter i årene fremover. 

Eigersund kommune og Egersund Havn bidrar med forskuttering av midler på kr. 200.000,- for å utbedre rundkjøringen på Eigerøy-siden av brua. 

Arbeidet skal være ferdig til 23. februar 2011 da de første vindmøllene blir transportert ut fra havnen. Veitransportene vil skje nattestid av hensyn til øvrige trafikanter. 

Alle bilder er tatt av prosjektleder Pete Seglem fra Dalane Vind.

Stavanger Aftenblad har en artikkel med ytterligere informasjon.

Rundkjøring på Eigerøy skal utbedres

 

Rundkjøring på Eigerøy skal utbedres