Du kan lese hele punktet i Helsedirektoratets veileder:

Serveringssteder og utesteder kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig. Det er nasjonalt forbud mot å servere alkohol etter midnatt.

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, og utested, som diskotek, nattklubb og lignende, kan holde åpent dersom driften er smittevernfaglig forsvarlig.

Smittevernfaglig forsvarlig drift innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til personer i annen husstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Serveringssteder som tilbyr matservering som buffet, skal følge råd om trygg servering fra buffet og salatbar (fhi.no). Serveringssteder som har skjenkebevilling, kan også servere mat, mineralvann eller annen drikke som buffet. Betjeningens skjenking av alkohol må skje ved bordservering. Det skal være sitteplasser til alle gjester. Kommunen kan forby skjenking av alkohol etter smittevernloven § 4-1.

Fra lørdag 8. august innføres nasjonalt forbud mot å servere alkohol etter midnatt.

Se informasjon om arrangementer som gjennomføres på serveringssteder og hvordan man vurderer hva som er arrangement og hva som er ordinær drift.

Se også Folkehelseinstituttets råd om serveringssteder

Begrunnelse

Sammendrag

Begrunnelse for krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved serveringssteder er hjemlet i FOR-2020-03-27-470 Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) § 14a (lovdata.no)

Spørsmål kan rettes til Dag Marcus Egaas, tlf 456 65 734.