Bruk av slagfelle (saks/glefse) til fangst av rev og grevling har lenge vært omdiskutert fordi denne fangstmetoden ikke er så artsselektiv som ønskelig. DNs begrunnelse for forbudet er at det opp gjennom årene er fanget både hunder, katter, ørner, jerver og mennesker i disse fellene. Felletypen fremstår for mange som skremmende fordi de er store og kraftige.

Etter forrige endring i forskriften ble det innført krav om at fangstmann måtte søke fangststedet godkjent hos kommunen før fangsten kunne begynne. Eigersund kommune har i denne perioden mottatt flere søknader og det er godkjent en hel del fangsplasser – men det er også gitt avslag på fangststeder nær stier eller bebygde områder.

I vår sauerike regionen har revejakt med saks lange tradisjoner, og det vil helt sikkert merkes at det nå er innført forbud mot denne fangstmetoden. Av fangstredskap er det heretter kun revebås (kassefelle for levendefangst) som er tillatt brukt ved fangst av rev. Av jaktformer er posteringsjakt på åte (gluggjakt) mest effektivt, men tidkrevende. Vi ser også at lokkejakt øker i popularitet, særlig blant de yngre jegerne. Bruk av hund til revejakt er ikke så utbredt i våre trakter. Ellers felles det noe rev tilfeldig i forbindelse med annen jakt.

Med forbudet av revesaks avsluttes et tradisjonsrikt kapittel i jakt- og fangstkulturen i Dalane, samtidig må vi forvente at andre jaktformer etter rev vil overta og styrkes i årene som kommer.

Relaterte lenker