Eigersund/Startsiden/Forbud mot hagevanning med spreder

Forbud mot hagevanning med spreder

print.png email  .png
Vanning av hage

På grunn av stort forbruk fra Egersund vannverk er det forbud mot vanning med spreder. Hovedproblemet med høyt vannforbruk er at trykket forsvinner hos forbrukerne som bor i høyereliggende strøk. Dette kan videre medføre stor risiko hvis det ved en eventuell brann ikke er stort nok trykk i brannmannskapets slanger.

Vær solidariske og respekter forbudet! Høydebassengene i Eigersund blir fylt nattestid, og ved for mye vanning blir det problem å få disse fulle før neste dag.

Forbudet gjelder ikke Helleland og Hellvik vannverk.

Opprettet 14. juni 2016 av Sem Hadland. Oppdatert 30. mai 2018