Vær solidariske og respekter forbudet! Høydebassengene i Eigersund blir fylt nattestid, og ved for mye vanning blir det problem å få disse fulle før neste dag.

Forbudet gjelder ikke Helleland og Hellvik vannverk.