Vær solidariske og respekter forbudet. Forbudet gjelder ikke Helleland og Hellvik vannverk.