Norge opplever stabilt pent varmt vær for tiden, med temperaturer godt over 20 ◦C mange steder, og slik det ser ut nå, så vil denne værsituasjonen holde seg fremover.

I 15 fylker fra Trøndelag til Agder-fylkene viser skogbrannfareindeksen på Yr.no rødt – det vil si meget stor skogbrannfare. Vannvogna som er plassert hos NSB i Egersund vil ved skogbrann kunne nå flere områder hvor biler ikke kommer til. Dette kan være mellom Egersund og Hellvik, i området rundt Sleveland og mot Ueland fra Helleland.

Det var gnister fra en skogsmaskin som i 2008 startet skogbrannen i Froland. Den tørkesituasjonen vi har nå er nokså lik den vi opplevde da.

Befolkningen bør også være varsomme med ild. På grunn av den økende skogbrannfaren i regionen nedlegger nå flere brann- og redningssjefer totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. Inntil videre er det forbudt å gjøre opp ild i skog og mark i Eigersund og omkringliggende kommuner.

Eigersund brann og redning fyller vannvogn hos NSB

Eigersund brann og redning fyller vannvogn hos NSB