Eigersund kommune vedtok høsten 2017 en kvalitetsplan for skolefritidsordningen. I forbindelse med forarbeidet til planen ble det gjennomført en brukerundersøkelse i januar 2017 blant alle foreldre som hadde barn på 1.-4. trinn i kommunen. Resultatene fra undersøkelsen er blitt brukt til å jobbe videre med kvalitetsarbeidet i SFO.

Vi har nå lagt ut en ny brukerundersøkelse som gjelder de barn som nå er i SFO eller som har hatt tilbud i SFO dette skoleåret. Brukerundersøkelsen er åpen i tidsrommet 26.02 til 12.03. Resultatene fra undersøkelsen vil gjøre oss bedre i stand til å skape en skolefritidsordning som er i tråd med foreldrenes ønsker. Det er svært viktig at flest mulig deltar. Undersøkelsen er anonym. Foreldre som har behov for hjelp til utfylling eller som ikke har tilgang på smarttelefon, nettbrett eller datamaskin, kan kontakte personalet på sin SFO for veiledning eller tilgang på datamaskin.

Lenke til undersøkelsen vil bli sendt ut til foresatte på e-post.

Kontakt

Har du spørsmål eller kommentarer? Ta gjerne kontakt med leder for SFO eller rektor på din skole, eller med rådgiver Astrid Kongshavn i Eigersund kommune på telefon 452 99 830.