Dette gjør vi bla ved å be foreldre til alle elever på 1. – 4. trinn svare på en digital spørreundersøkelse.  Spørreundersøkelsen vil være åpen i tidsrommet 11. januar til 25. januar. Lenke til undersøkelsen vil bli sendt ut på e-post til foresatte til alle elever på 1. – 4. trinn. Foresatte til barn som ikke benytter seg av sfo-tilbudet skal også delta, da vi ønsker mer informasjon om årsakene til dette.

Resultatene vil gjøre oss bedre i stand til å skape en skolefritidsordning som er i tråd med foreldrenes ønsker. Det er derfor svært viktig at flest mulig deltar! Undersøkelsen er anonym. Foreldre som har behov for hjelp til utfylling eller som ikke har tilgang på smarttelefon, nettbrett eller datamaskin kan kontakte personalet på sin sfo for veildening eller tilgang på datamaskin.

Har du spørsmål eller kommentarer? Ta gjerne kontakt med leder for sfo eller rektor på din skole, eller med oppvekstkoordinator i Eigersund kommune, Kari Anne Bergøy på telefon 454 46 155.